Iets

Op mijn hand zat iets;
een breekbaar staketsel
strekte zich, alsof het oefende
weg te vliegen.

Ik liet het gaan en het zweefde
even om mij heen

als een gedachte,
de schaduw van een
herinnering, kantelend,
en fladderde
weg.