Vergeten

We dromen op het glazen gras
en tasten naar de grens
van lucht en water. Witte blokken
schuiven boven ons voorbij, bomen
balanceren op de horizon en meerkoeten
roepen in de namaaksloot als roestige
scharnieren. De brug leidt nergens naar
en ook niet terug, herinneringen
verdwijnen voordat ze
bestaan. Het is een dag
zonder geraamte.