Thuis

Mijn huis bewaart niets, gaat snel
vreemd, kent geen trouw
of eenzaamheid.
Mijn huis vouwt zich
om zijn ruimte, slaat de armen
om zichzelf, is vol
van eigen leegte
Huizen zijn zo
egocentrisch.
Daar past niemand in.