Ver

Het licht is hier
heel precies.

De schepen wachten nachtenlang
aan de kades
als zwarte vogels
die hun veren laten drogen

schrijf je
woord voor woord
over je reis

koffers vol
letters die als sneeuw
over de wereld
dwarrelen.

Verder ben je stil.
De winter begint
daar eerder.