Rif

Je legt een woord
op tafel. Het staat als
een ijsberg tussen ons in.

Ademloos kijken we toe.