Regen

We eten bij de goudviskom
en lachen wat.
We zetten streepjes op de muur
waar ooit iets is gegroeid.

De tijd treedt binnen
veegt zijn voeten
vult alle ruimtes.

Ik kijk door jampotglas
naar buiten.
Het regent daar
lieveheersbeestvleugeltjes.