Vuur

Papieren vlinder
passeert libel
van hout

Koudvuur
verslindt beide

Alleen jouw
stalen vraag hangt
nog in de lucht