Verder

Hij keek haar aan, even

twee blikken gevangen,
één moment verstrikt,
om daarna weer, nooit
weer, nooit dezelfde meer,

verder te gaan.