Dinsdag

Het is dinsdag
en alle vogels vliegen
achteruit de lente in.

Je zei dat alles licht
is en van hetzelfde
soortelijk gewicht.
Achter je ogen deint
een vijver vol met tijd.

Alles doet zijn best
om gewoon, zo heel
gewoon te zijn.

Maar deze dinsdag
zingen alle merels
omgekeerd.