Kleur

In het onweer
klonk de piano
drachtig
van alles
dat ooit
geschreven
was.