Pauze

Hoor, er luistert iets nauw –
de dingen binnen en buiten
zijn stiller dan anders.
Het tafelblad dat twee lege kopjes draagt,
de marmeren trap die zijn adem inhoudt,
de brug die net opengaat
en wijst naar een wolk –
iets wil veranderen.